11/12/2023

הסקצ'בוק

הצצה לספר הסקיצות, לרישומים ולמחשבות העומדים מאחורי ציור...

הסקצ'בוק
הסקצ'בוק
הסקצ'בוק
הסקצ'בוק
הסקצ'בוק
הסקצ'בוק
הסקצ'בוק
הסקצ'בוק
הסקצ'בוק
הסקצ'בוק
הסקצ'בוק
הסקצ'בוק
הסקצ'בוק
הסקצ'בוק
הסקצ'בוק
הסקצ'בוק
הסקצ'בוק